Misyon – Vizyon

 

MİSYONUMUZ

  • Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve özellikle transgenik tarımsal bitkilerin genomunda bulunan yabancı gen (yabancı DNA) parçalarının tespiti, niteliğinin ve miktarının tespit edilmesi.
  • Transgenik bitkilerin insan sağlığı, biyoçeşitlilik ve ekolojik denge üzerine olası etkilerini araştırmak ve bu doğrultuda elde edilecek bulguların yayınlanması.
  • Ulusal kurum ve kuruluşların GDO analizi hakkındaki taleplerini proje temelinde karşılamak.
  • Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve bilinçlenmelerini sağlamak, ayrıca konuya ilişkin güncel araştırmaları ve yaklaşımları kamuoyu ile paylaşmak.

VİZYONUMUZ

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezinin temel hedefi özellikle transgenik tarımsal bitkilerin genomunda bulunan yabancı organizmalara ait gen parçalarının doğru, hızlı ve etkin olarak tespit edebilmektir. Ayrıca, merkezimizin diğer amacı genetiği değiştirilmiş organizmaların tespitinde kullanılan mevcut yöntemlerin yanı sıra, yeni yöntem ve protokollerin geliştirilmesi ve dünya genelinde benzer faaliyet gösteren laboratuvarlar ile ortak faaliyet gösteren yenilikçi bir merkez olabilmektir.